Regulamin bezpiecznego korzystania z obiektu SCOUT SPORT oraz sprzętu do ćwiczeń

                        Regulamin

bezpiecznego  korzystania  z obiektu  SCOUT SPORT
oraz sprzętu do ćwiczeń;

 

W oparciu o wytyczne   Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce,  Prezes Zarządu „Hotel SCOUT „ wprowadza z dniem 06.06.2020  zasady funkcjonowania obiektu SCOUT SPORT będące jednocześnie załącznikiem do Regulaminu obiektu SCOUT SPORT

 

 1. Każdy klient SCOUT SPORT przed wejściem na obiekt zobowiązany jest do zapoznania  się z przedmiotowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni/klubu fitness oraz sprzętu do ćwiczeń.

 

 1. Zabrania się korzystania z usług SCOUT SPORT klientom jeżeli :

 

 • Zaobserowali oni u  siebie objawy choroby zakaźnej,
 • Objęci są kwarantanną lub izolacją,
 • W ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

 

 1. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się 1 osoba – na podłodze wyznaczone są strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.

 

 1. Przed każdą salą do ćwiczeń znajduje się informacja o maksymalnej liczbie osób mogących  ćwiczyć  na siłowni /w salach fitness – klient winien się dostosować do maksymalnej liczy osób na Sali ; trener/ instruktor może polecić opuszczenie Sali klientowi w przypadku przekroczenia limitu osób na Sali .

 

 1. Na obiekcie SCOUT SPORT dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach  1 osoba  na  10 m2 .

 

 1. Osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość, proszone są o rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych ( godziny dopołudniowe ), bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z centrum SCOUT SPORT  do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;

 

 1. Na obiekcie umieszczenie są infografiki / plakaty w widocznych  miejscach dot. zachowania określonych wytycznych  bezpieczeństwa sanitarnego w SCOUT SPORT
  ( przedmiotowa  informacja  zamieszczona została  na stronie internetowej SCOUT SPORT ) ;

 

 1. Klient zobowiązany jest do utrzymania odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientem i pracownikiem obiektu.

 

 1. Zabrania się przestawiania rozstawionych sprzętów do ćwiczeń  na odległość poniżej
  1,5 m.  Dopuszcza się  używanie co drugiej maszyny w tym samym momencie , jeżeli nie ma zachowanej odległości 1,5 m  – nadzór sprawuje personel klubu;

 

 1. Wyznacza się przerwę techniczną  w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń na godzinę 13.00 – 15.00 . Obiekt zostaje wówczas wyłączony z użytkowania .

 

 1. Zapewnia się , w miarę możliwości, stałe wietrzenia wszystkich pomieszczeń obiektu SCOUT SPORT ; Obiekt SCOUT SPORT wyposażony jest  w  system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – utrzymywane zostają  zasady w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu.

 

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń

 

 1. Preparaty do dezynfekcji znajdują się przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących.

 

 1. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; W miarę możliwości zaleca się korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty.

 

 1. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk – suszarki zostały odłączone

 

 1. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta – w szatniach znajdują się pojemniki  z płynem do dezynfekcji aby  klient mógł zrobić to osobiście.

 

 1. Dezynfekcje toalet przeprowadzane są nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu ( w dni robocze od godz. 16  );  Ograniczenia dot. liczby osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety.

 

 1. Do odwołania z użytkowania wyłączona jest  sauna

 

 1. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym .

 

                                                                                                                   PREZES ZARZĄDU HOTEL SCOUT

                                                                                                                               AGNIESZKA NOWAK

Kliknij na mapę, aby ją aktywować

HOTEL SCOUT

Scout Hotel

RESTAURACJA
PRÓŻNA KACZKA

Restauracja Próżna Kaczka
Sport Scout informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij