Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa na obiekcie SCOUT SPORT.

Drodzy Klubowicze.
W związku z utrzymującym się zagrożeniem Covid 19 , przypominamy o zasadach obowiązujących na obiekcie SCOUT SPORT . Aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo podczas zajęć
i wydarzeń sportowych wszyscy musimy się do nich stosować. Pamiętajmy , że wspólnie dbamy o swoje i innych klubowiczów zdrowie.
1. Zalecenia :
• Przypominamy o potrzebie zapoznania się Regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z obiektu SCOUT SPORT (siłowni/ ściany wspinaczkowej ) oraz sprzętu do ćwiczeń – Regulamin ten znajduje się na stronie internetowej SCOUT SPORT zakładka Aktualności ;
• Na obiekcie przy wejściu na SCOUT SPORT znajduje się informacja o maksymalnej liczbie ćwiczących na obiekcie , a mianowicie 150 osób , przypominamy o zasadzie 1.5 m odległości pomiędzy ćwiczącymi ;
• Poruszanie się po obiekcie dopuszczalne jest wyłącznie w maseczkach , za wyjątkiem udziału w zajęciach sportowych ;
• Na obiekcie umieszczono infografiki / plakaty w widocznych miejscach dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w obiekcie, zamieszczono informacje na stronie internetowej obiektu;
• utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni ;
• sprzęt do ćwiczeń został rozstawiony w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m , a w przypadku braku takiej możliwości co drugi sprzęt zostaje wykluczony z użytkowania w tym samym momencie – nadzór sprawują trenerzy przebywający na obiekcie i personel klubu;
• w godz. 13-14.00 w dni robocze obowiązuje przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń, w weekendy czynności te realizowane są na bieżąco ;
• zapewnia się , w miarę możliwości, stałe wietrzenie wszystkich pomieszczeń siłowni;
• utrzymane zostają zasady w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Dopuszcza się krzyżowe i obrotowe wymienniki ciepła stosowane w centralach wentylacyjnych.
2. W zależności od powierzchni siłowni/ ściany wspinaczkowej dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach, tak aby była 1,5 m odległość między osobami.
3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
4. Zapewnia się preparat do dezynfekcji przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących.
5. Zaleca się dezynfekowanie każdego urządzenia używanego przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty.
6. Pracownicy Recepcji dezynfekują blat recepcyjny po każdym kliencie oraz przestrzegają zasady, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba – na podłodze wyznaczono strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.
7. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk – zostają wyłączone z użytku .
8. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta.
9. Dezynfekcje toalet przeprowadzana jest nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16); ogranicza się liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety.
10. Zwiększona dezynfekcja przestrzeni samoobsługowych.
Jednocześnie drodzy Klubowicze , przypominamy, że nie możecie skorzystać z usług SCOUT SPORT jeśli:
• Obserwujecie u siebie objawy choroby zakaźnej;
• Jesteście objęci kwarantanną lub izolacją,
• mieliście w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
Jeśli występują u Was niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni zostaniecie odsunięci od zajęć .
Podczas korzystania z usług SCOUT SPORT wszyscy przestrzegajmy powyższych zaleceń a będziemy spokojni o własne zdrowie .
Kliknij na mapę, aby ją aktywować

HOTEL SCOUT

Scout Hotel

RESTAURACJA
PRÓŻNA KACZKA

Restauracja Próżna Kaczka
Sport Scout informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij