Czas na SCOUT GO!

SCOUT GO! Tego jeszcze nie było! Program SCOUT GO! Zadba o Ciebie kompleksowo. Przygotowaliśmy specjalną ofertę łączącą zajęcia sportowe z trenerem, który ułoży dla Ciebie plan treningowy i zadba o prawidłową technikę podczas ćwiczeń, dostaniesz plan dietetyczny w oparciu o zdrowe nawyki żywieniowe, a także NOWOŚĆ opieka coacha, z którym przejdziesz przemianę wewnętrzną – poczujesz przypływ energii i motywacji, a przede wszystkim zobaczysz ile rzeczy, zależy od Twojego nastawienia i dowiesz się jak osiągnąć swój CEL. GWARANTUJEMY, że jeśli będziesz słuchał/ła naszych wskazówek ODNIESIESZ SUKCES!

Regulamin:

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Program „SCOUT GO” to 12 tygodni wspólnej pracy i motywacji.

Pakiet obejmuje:

Trening z trenerem (w grupie max. 10 osobowej) 3 razy w tygodniu
Coaching fitnessowo-motywacyjny

– 6 sesji grupowych (w grupie 10-osobowej) w ciągu 3 miesięcy

Warsztaty dietetyka sportowa – porady żywieniowe

– 3 spotkania (1 raz w miesiącu w grupie max. 8-osobowej) DODATKOWO:

Karnet GOLD OPEN: Nieograniczona ilość wejść na siłownię / cross fitness / fight club /fitness w trakcie trwania programu.
Pakiet startowy: Ręcznik Scout
Trzy spotkania integracyjno-rozrywkowe, podczas których nauczysz się nowej dyscypliny sportu oraz sportowej współpracy i rywalizacji.

(nauka na ścianie wspinaczkowej / squash podstawy z instruktorem / turniej w kręgle z poczęstunkiem)

Za dodatkową aktywność na zajęciach grupowych uczestnik dostaje upominek od Scout Team (bidon).

Uczestnikami programu SCOUT GO mogą być osoby pełnoletnie.
Wszystkie osoby, które biorą udział zobowiązane, są do korzystania z usług SCOUT SPORT min. 3 razy w tygodniu przez okres trwania programu SCOUT GO
W przypadku niemożliwości pojawienia się na treningu/ spotkaniu z coachem wówczas uczestnik otrzyma mailowo wskazówki od trenera do wykonania treningu w domu.
W przypadkach losowych / choroby karnet zostaje zawieszony na max 7 dni.
Przystąpienie do udziału w Programie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień
Wszystkie spotkania z trenerem personalny, dietetykiem, coachem odbędą się na terenie SPORT GO

2.

CZAS TRWANIA Programu:

Program SCOUT GO trwa przez 3 miesiące
Edycja rozpoczyna się od 1 lutego 2020
Zakończenie i uroczyste podsumowanie wyników odbędzie się w grudniu w Scout Sport

3.

PRZEBIEG PROGRAMU:

Wywiad, analiza potrzeb oraz pomiary

Podczas pierwszego spotkania zostaną dokonane szczegółowe pomiary (waga/ talia/ ramię / biodra / udo) oraz analizę składu ciała, a także określenie celu treningowego. Wspólnie z trenerem i coachem zostaniesz wprowadzony w program, który zbliży Cię do realizacji celu.

Sesje z coachem fitnessowym

Co dwa tygodnie odbędą się spotkanie grupowe, podczas którego coach omówi różne zagadnienia związane z motywacją wewnętrzną.

Weryfikacja postępów po 4, 8 tygodniach

Kontrolne zebranie pomiarów, ewentualna korekta planu treningowego.

Warsztaty dietetyczne

Każdy uczestnik weźmie udział w warsztatach z dietetykiem, który przeprowadzi konsultacje oraz nauczy zdrowych nawyków żywieniowych. Warsztaty odbędą się 3 razy podczas trwania programu SCOUT GO.

Aktywność podczas zajęć grupowych.

Dodatkowo uczestnicy będą mogli zbierać pieczątki od instruktorów fitness za odbycie zajęć grupowych. Każdy uczestnik dostanie specjalną kartę, na której będzie gromadził pieczątki. Najbardziej aktywni uczestnicy dodatkowo zostaną nagrodzeni upominkami od SCOUT SPORT

Podsumowanie wyników i omówienie indywidualnych osiągnięć po 12 tygodniach.

4.

NAGRODY:

Pakiet powitalny – ręcznik SCOUT
Nagrody w trakcie trwania programu:

– vouchery (za sukcesy w trakcie miesiąca) na dodatkowe atrakcje SCOUT SPORT: kręgielnia, wrotkarnia. – rabat na shake treningowy -50%

Nagrody na zakończenie programu

– Nagroda specjalna za spektakularny sukces w trakcie programu Vocher o wartości 200 zł na kolację w Próżna Kaczka – Rabat dla wszystkich uczestników SCOUT GO przy zakupie następnego karnetu SCOUT PRO na okres 3 miesięcy – 20%.

5.

CENA PAKIETU SCOUT GO : – 299 zł /m-c – Podana cena dotyczy wykupienia pakietu na 3 miesiące. (Promocja do 27.01.2020r.) – 399 zł/m-c – Podana cena dotyczy wykupienia pakietu na 3 miesiące.

6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach www.sport.scout.pl
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Uczestnicy programu będą wyrażali zgodę w formie oświadczenia woli, na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami), która będzie zamieszczona w treści formularza rejestrującego zgłoszenie udziału. Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia Programu Scout Go, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Konkursu mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator programu Scout Go.  Administrator zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w programie.
Osoby dokonujące zgłoszenia w programie Scout Go zgodnie z Regulaminem wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich danych przez Organizatora we wszystkich mediach, w szczególności w prasie, telewizji, Internecie. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w programie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie programu Scout Go.

Kliknij na mapę, aby ją aktywować

HOTEL SCOUT

Scout Hotel

RESTAURACJA
PRÓŻNA KACZKA

Restauracja Próżna Kaczka
Sport Scout informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij