Klub z nowymi możliwościami – Akademia Sportu i Rekreacji „SCOUT „.

Kochani , rozpoczynamy kolejny etap rozwoju częstochowskiego sportu .  Stowarzyszenie Sportowe pn Częstochowska Akademia Sportu i Rekreacji SCOUT ,  działa jako KLUB  na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ‒ Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn.  zm.) a jego siedzibą  jest miasto Częstochowa .

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Częstochowa, powiatu częstochowskiego , województwa śląskiego .

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Cele Stowarzyszenia:

a) inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej, w szczególności sportów siłowych , squash , wspinaczki , tenisa ziemnego
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
c) rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,

d) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
d) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ,
e) ochrona i promocja zdrowia poprzez sport,
f) działalność w zakresie  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

h) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

i) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

j) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

k) promocji i organizacji wolontariatu;

l) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Zapoznajcie się z Naszą działalnością. Może ktoś z Was wyrazi zainteresowanie i wstąpi do Stowarzyszenia na zasadzie członka lub podejmie współpracę jako wolontariusz.

 

Kliknij na mapę, aby ją aktywować

HOTEL SCOUT

Scout Hotel

RESTAURACJA
PRÓŻNA KACZKA

Restauracja Próżna Kaczka
Sport Scout informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij